Sesongen 2017

 

Laksefelle:  Det står ei laksefelle rett ovanfor Enge Bru for å skille ut all oppdrettslaks.   All fisken vert fanga og kontrollert og villaksen vert satt utatt ovanfor fella.

Laksebørs.  Oppfordrar alle til å melda fra om fangstane  på lista som heng på Etne Camping, send SMS til 97787180 (Steinar) eller E-mail til Steinar

  Vassføring.  Dette er ein link til NVE sitt diagram over vassføringa i Etneelva

Prisar  Prisane på sonane står på sida Om sonane  

Minstemål    Me vil  minna om at   "Fisk under 40 cm. skal straks setjast tilbake i elva i mest mulig uskada stand (Gjeld både laks og sjøaure)."

Desinfeksjon av fiskeutstyr  Alt fiskeutstyr som er nytta i andre vassdrag skal desinfiserast. Fiskarane må rekna med å betale ei  avgift for å få utført desinfeksjon.   

Skjellprøvar  Vi krev skjellprøve av alle fiskar som vert fanga og avliva. Skjellprøvar får du hjelp til å ta hjå Gerd  på Steine eller Etne Camping.. Her kan du også få skjellprøve konvolutter .