Velkommen til Bjønndalen og Midtre Etnefjell Villreinlag si internettside

Om Laget

Bjønndalen og Midtre Etnefjell Villreinlag er eit grunneigarlag med medlemar fra Vindafjord, Suldal, Sauda og Etne kommunar  Det er satt ut 18 reinsdyr, første gang i 1990  .Første jakta var i 1992 . I 2000 vart det felt 12 dyr. Villreinstamma er delt i to, med ein flokk rundt Hustveitsåta og ein flokk i Sauda og Etnefjella (  sørover fra Storavatnet).

 

Gjestebok

 Me legg ut ei gjestebok som me håpar alle som ser reinsdyra  vil fortelja om, eller anna nytt som har intresse for laget. 

   

Me er spesielt interesserte i :

     Observasjonar av reinsdyra,

            -kor mange dyr du såg,

            -type dyr, (antall simler, bukkar, kalvar)

            -kvar

            -kva tid.

     Jakt :

          -Info etter kvart som dyra blir felt

 

Gjesteboka finn De ved å klikke på denne linken :  Gjestebok for Bjønndalen og midtre Etnefjell Villreinlag

 Det er berre å skriva i felta i gjesteboka og trykke på sendknappen så vert det lagt ut på internett. 

 

Link til Bildearkiv Reinsdyrlaget 

Link til Kvotar og fellingsresultat  for Skaulen /Etnefjell Villreinområde

 

I 2000 vart det sett opp ei minneplate på plassen der første dyret vart felt i 1992. For at det skal vera lettare å finna ho legg eg ut bilde og kart på denne linken   minneplate

 

 

Hit Counter

 

Websida er laga av Steinar Grindheim