Ledige døgn (Available fishing days)

 

Liste over ledige døgn 

Det kan vera døgn som er bestilt 

Fiskedøgna startar kl. 18,00  på oppført dato og varer til kl. 17.00   neste dag

 

Ledige døgn pr. 25. juni 2018

 

13.jul 6  
13.jul 18  
14.jul 6  
14.jul 18  
14.jul 24  
15.jul 18  
15.jul 22  
15.jul 24  
16.jul 23  
16.jul 24  
17.jul 22  
17.jul 23  
18.jul 18  
18.jul 22  
18.jul 24  
19.jul 17  
19.jul 24  
20.jul 17  
20.jul 18  
20.jul 24  
22.jul 24  
23.jul 8  
23.jul 9  
24.jul 8  
24.jul 9  
24.jul 23  
25.jul 17  
25.jul 21  
25.jul 22  
25.jul 23  
26.jul 17  
26.jul 21  
26.jul 22  
26.jul 23  
27.jul 24  
28.jul 18  
28.jul 24  
29.jul 17  
29.jul 18  
29.jul 22  
29.jul 24  
30.jul 17  
30.jul 18  
30.jul 24  
31.jul 17  
31.jul 18  
31.jul 23  
31.jul 24  
01.aug 18  
01.aug 22  
01.aug 23  
01.aug 24  
02.aug 8  
02.aug 17  
02.aug 18  
02.aug 23  
03.aug 18  
03.aug 24  
05.aug 23  
05.aug 24  
06.aug 24  
07.aug 21  
07.aug 23  
07.aug 24  
08.aug 21  
08.aug 24  
12.aug 6  
12.aug 8  
12.aug 9  
12.aug 17  
12.aug 18  
12.aug 22  
13.aug 4  
13.aug 5  
13.aug 6  
13.aug 8  
13.aug 17  
13.aug 18  
13.aug 22  
13.aug 23  
14.aug 17  
14.aug 18  
14.aug 21  
15.aug 4 NB! Kun 6 timar
15.aug 5 NB! Kun 6 timar
15.aug 6 NB! Kun 6 timar
15.aug 8 NB! Kun 6 timar
15.aug 9 NB! Kun 6 timar
15.aug 16 NB! Kun 6 timar
15.aug 17 NB! Kun 6 timar
15.aug 18 NB! Kun 6 timar
15.aug 21 NB! Kun 6 timar
15.aug 22 NB! Kun 6 timar